Privacy

Privacy

Privacybeleid

Voor Group A. De Witte (‘Group ADW’), de databeheerder, is het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens op deze website, geeft u Group ADW uw expliciete en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

Doeleinden van gegevensverwerking

De gegevens verkregen via deze website zullen worden verwerkt door Group ADW. Ze zullen worden gebruikt om u te voorzien van de informatie die u hebt aangevraagd of om u op de hoogte te houden van de activiteiten georganiseerd door Group ADW.  Group ADW houdt logbestanden bij betreffende het gebruik van deze website om statistieken voor een anonieme analyse van dit gebruik te genereren. Group ADW verwerkt uitsluitend de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor dergelijke doeleinden.  Uw gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Inhoud van de website en uitsluiting van aansprakelijkheid 

De beschikbare informatie op deze website wordt uitsluitend aangeboden voor informatieve doeleinden. Group ADW en haar partnerende ondernemingen bieden geen enkele garantie voor de actuele toepasselijkheid, nauwkeurigheid, juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicaties, dewelke zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen op deze website.
Group ADW en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de toegang tot, de raadpleging van of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen. Dit geldt ook voor de hyperlinks, die worden gemaakt naar andere websites, rekening houdend met het feit dat deze hyperlinks puur informatief zijn en Group ADW en haar filialen niet aansprakelijk zijn voor de inhoud of voor het gebruik ervan.

Intellectueel eigendomsrecht

Group ADW is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud en het materiaal op de website (inclusief afbeeldingen, logo’s en tekst, zonder beperkingen). Afgezien van het weergeven, het downloaden en het afdrukken van pagina’s van de website voor uw eigen persoonlijk gebruik, mag u de website of een deel van de inhoud van de website niet gebruiken en reproduceren of anders exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Group ADW.  Alle aanvragen moeten worden aangevraagd via info@groupadw.be.

Uw rechten

U kan toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment en u kan de correctheid ervan te allen tijde controleren/corrigeren. U kan ook om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken. Voor de uitoefening van deze rechten kan u contact opnemen met info@groupadw.be of uw schriftelijke verzoek/mededeling gedateerd en ondertekend versturen naar Group A. De Witte, [adres], België, met een kopie van uw identiteitskaart als bijlage.